Koi Type – Kawarimono

Kohaku | Sanke | Showa | Bekko | Tancho | Utsurimono | Koromo | Kin-Gin-Rin | Asagi-Shusui | Hikarimuji | Hikarimoyo | Hikari  Utsuri | Kawarimono | Doitsu | Japanske Ord

Eit felles navn får ikkje metallisk koi, med unntak av Goshiki, som ikkje faller inn i dei andre varianter. Disse konkurrerer med kvarandre i eit show under betegnelse «Kawarimono».

Kawarimono klasse: Benigoi, Kigoi, Soragoi, Chagoi, Ochibashigure, Goshiki, Kage Showa, Kage Hi Utsuri, Kage Shiro Utsuri, Koromo Sanke, Koromo Showa, Midorigoi, Aka Matsuba, Shiro Muji, Hajiro, Hageshiro, Karasu, Kumonryu, Matsukawabake, Kanoko Kohaku, Kanoko Sanke, Kanoko Showa, Goshiki Sanke. I tillegg kjem alle Doitsu og Gin-Rin, Kin-Rin versjonane.

Aka muji (acka-moo-gee) Aka= Rødt frå oransje. Muji= ingenting annet. Ein heilt rød koi.

Benigoi (benny-goy) Oransjerød.

Kigoi (key-goy) Gul karpe.

Kage = Skygge

Soragoi (sore-a-goy). Blå-grå karpe. Koi med nettmønster på skjel. Kan ha gin rin skjel. Grå med grått paralettkryssande skjel. Avlet frå Chagoi. Tam og fortvoksande koi.

Chagoi (char-goy). Te-farga karpe i alle bruntoner frå sjokolade til sennep. Den kan ha gin rin. Skjel i netting mønster. Vokser fort og er ein svært tam fisk.

Ochibashigure (o-chee-ba-she-goo-ray) Regn på haustblad. Grå med grått paralelle kryssande skjel og brunt mønster. Krysning frå Chagoi og Soragoi.

Goshiki (gosh-key) 5 fargar. Ein kvit koi med koromo effekt over heile ryggen. Kohaku mønster med Asagi nett mønster. Rød, svart og kvit frå Sanke og det marineblå frå Asagi. Kvit base og grått nett mønster. Har Hi (rødt) mønster på Asagi bunn.

Midorigoi (Mid-ori-goy) Grøn karpe. Grøn koi, vanlegvis Doitsu. Midori kan ha skjel eller doitsu, vanlig eller gin rin skjel.Ofte grøn-gul på små Koi.

Aka Matsuba (acka-mats-ba). Rød koi med skjel kanta med svart som gir ein kongle effekt.

Shiro Muji (she-roe-moo-gee). Kvit uten mønster. Ein heilt kvit koi.

Haijiro (Ha-jeer-o) «kvit kant» Fisk med svarte skjel med kvite tupper på snute, rygg-, hale-, brystfinner og kvit mage. Svart koi (karasu) med kvite finnetupper

Hageshiro (hag-ay-she-roe) Kvitt hode. En svart koi (karasu) Hode og snute har flekker i kvitt eller brunt. Små flekker på kropp og finner.

Karasu. Ein svart koi med rød mage.

Kumonryu (Come-on-ree-you) «Drage» Ein svart doitsu fisk med kvit markering. Kumonryu forandrer farge frå kvit til svart mellom sommer og vinter. Ein av to typer Koi som fullstendig skifter mønster i eit til tre år. Moro å følge med.