Flyteplanter

Damplanter | Frittflytande | Flytebladsplanter | Undervassplantar | Sumpplantar | Andre Plantar

Frittflytande plantar

Omfattar både dei som flyt fritt på vassoverflata (overflateplanter) og nede i vatnet (sveveplanter).

Klikk på bildet for mer informasjon