Undervassplantar

Damplanter | Frittflytande | Flytebladsplanter | Undervassplantar | Sumpplantar | Andre Plantar

Rotfaste, nedsenka langskuddsplanter, ofte med forgreina skuddsystem og heile blad (smale el. trådforma).

Navn (latin) Navn (norsk)

Blomster

Formering

Merk

Potamogeton crispus

krustjønnaksPotamogeton pectinatus

busttjønnaksPotamogeton acutifolius

spisstjønnaksPotamogeton berchtoldi

småtjønnaksPotamogeton panormitanus

granntjønnaksPotamogeton obtusifolius

butttjønnaksPotamogeton filiformis

trådtjønnaksZannichellia spp.

vasskransNajas marina

stivt havfrugrasNajas flexilis

mjukt havfrugrasCallitriche hamulata

klovasshårRuppia spp.

havgras-arter


Klikk på bildet for mer informasjon


Navn (latin)

Navn (norsk)

Blomster

Formering

Merk

Myriophyllum spp.

tusenblad-arterRanunculus confervoides

dvergvass-soleieRanunculus trichophyllus

småvass-soleieZostera spp.

ålegrasSparganium spp.

ungplanter av piggknopp-arterSagittaria sagittifolia

ungplanter av pilbladIsoetes lacustris

stivt brasmegrasIsoetes echinospora

mjukt brasmegrasLittorella uniflora

tjønngrasLobelia dortmanna

botnegrasEleocharis acicularis

nålsivaksSubularia aquatica

sylbladPilularia globulifera

trådbregneLimosella aquatica

evjebrodd