Koi Type – Showa

Kohaku | Sanke | Showa | Bekko | Tancho | Utsurimono | Koromo | Kin-Gin-Rin | Asagi-Shusui | Hikarimuji | Hikarimoyo | Hikari  Utsuri | Kawarimono | Doitsu | Japanske Ord

Showa (sho-wa) Showa sanshoku. Koi med tre farger. Ein svart koi med rødt og kvitt mønster.

Det kan være vanskelig å skille showa frå sanke. Her er kjennetegn på showa:
Ofte svart på hode, nese eller munn, under sidelinjen eller mage. Hvis svart på hale- eller brystfinner er dette meir solide flekker enn på sanke.

Showa finnes i Maruten (rund rødt merke i pannen) Hi (mye rødt) Kindal (mye hvitt) Tancho (kun med rundt rødt merke i pannen)