Koi Type – Koromo

Kohaku | Sanke | Showa | Bekko | Tancho | Utsurimono | Koromo | Kin-Gin-Rin | Asagi-Shusui | Hikarimuji | Hikarimoyo | Hikari  Utsuri | Kawarimono | Doitsu | Japanske Ord

Koromo klasse: Aigoromo, Sumigoromo og Budogoromo. I tillegg kjem Doitsu og Gin-Rin, Kin-Rin versjonar.

I enkelte show er Goshiki inkludert i Koromo klassen. I Japan er Goshiki under Kawarimono.

Koromo (eller Goromo) kryssning av Kohaku og Asagi, er ein kvit Koi med røde markeringer der skjela er toppa med ein annan farge.

Ulik Matsuba og Asagi, ikkje over heile ryggen, men som flekker.

Aigoromo (eye-gor-omo) Indigo blå. Ein kvit koi med rødt mønster der ytterkanten av skjela er blå/svarte.
Krysning av ulike kohaku linjer.

Sumigoromo Svart flekk eller flekker. Kohaku med svart kant over rødt skjel. Goromo kvit med svart eller blåkanta skjel pårødt mønster.

Budogoromo (boo-doe-gor-omo) «Drue mønster» Kohaku med blå drueliknande klaser over rødt.

Kryssning av Sanke og Showa med Asagi blir Koromo Sanke og Koromo Showa.