Mikroskop

Det beste redskap vi har til å stille en diagnose er mikroskopet. Det er derfor lurt å investere i et mikroskop. Du vil få bruk for det og kanskje redder du dine koi fordi du klarer å identifisere parasitter og dermed kan sette igang rett behandling straks. Ofte handler en i blinde og utsetter fisken for unødig stress ved feil medisinering. Samtidig mister en tid og skadene/tapene blir større. Du vil kunne identifisere de fleste parasittene allerede ved 40x forstørrelse. Mikroskopet avbildet kan forstørre opp til 1000x men det er aldri blitt bruk for. De minste parasitter kan en bruke en forstørring på 400x for å se godt.

Ellers er det viktig at ein har eit godt kryssbord. Dette ligger oppe på selve objektbordet og gjør at en kan flytte objektglasset ved å skru på knapper og slipper å fomle med fingrene på objektglasset. Det er ofte bare små justeringer og langsom forflyttning for å eksaminere hele prøven og da er et kryssbord svært viktig.

Om en velger et mono-, bino- eller trinokulært mikroskop avhenger mest om hvor mye en vil investere. Det er klart mest behagelig å kunne bruke begge øyne. Det koster litt mer enn monokulært. Om en vil bruke videokamera på mikroskopet så er trinokulært kjekt å ha. En kan samtidig som en filmer se på prøven og ev. flytte objektet rundt på leting etter noe interessant, eller holde tritt med raske parasitter som svømmer ut av bildet. Ellers kan en selvsagt også bruke kamera på mono- og bino- ved å ta ut et okular og sette kamera nedi der. Har en bino- kan en jo kikke ned i det ene ledige okularet og følge med hva som skjer. Eller en kan se på dataskjerm fortløpende opptak.

Kondensor og blender befinner seg i og under objektbordet. Kondensoren gjør at lyset samler seg i objektets fokus. Lyset er ofte regulerbart med en skruknapp. Blenderen er for justering av kontrast i objektet en ser på. Dette kan være litt vrient i starten, men det er bare å prøve seg frem for best resultat.