Epistylis

Vatn | Symptom | Bakterier | Parasitter | Sopp | Virus | Karantene
Parasitter: Flagellater | Ciliater | Sporozoa | Trematoder | Ormer | Lus

Epistylis, ser ut som kvitaktig bomull som spring ut frå sår eller andre bitande parasittar.
Mest infisert er finner og auge. Vert ofte forveksla som sopp (saprolegnaceae)

Ein kan merke seg at hvis ein fisk er angrepen av sopp så er den alt nesten død. Og den vil dø hvis ein ikkje behandler den. Epistylis drep vanlegvis ikkje fisken, men den vert mindre dyktig i konkurransen om mat. Sopp er aldri første angrep av infeksjon. Heller ikkje Epistylis. Ved soppinfeksjon må det være enten stort stress, trauma og (eller) dårleg vasskvalitet. Det same for Epistylis, men spesielt dette med vasskvalitet. Ein annan skildnad er at sopp vanlegvis ikkje forsvinn med salt, men det gjer Epistylis.

Behandling:
Det kan vera nok å betra vasskvaliteten ved utskifting av vatn og opprensking. Ellers kan ein bruke 0.3% salt i 14 dager.

Parasitter Ciliater
Ichthyophtirius Multifilis: Info
Trichodina: Info
Chilodonella: Info
Tetrahymena: Info
Epistylis: Info