Orabase

Pasta til sår på fuktig hud og slimhinner på menneske, men fungerer veldig bra på fisk også.
Ved bakterielle infeksjonar med sårdanning eller skader fisken har utsatt seg for.
Skrubb og reingjer såret grundig først.
Påfør orabase i såret ein gong dagleg.

Denne fisken hadde eit stort sår etter bakterieinfeksjon. Såret blei reingjort med kaliumpermanganat og orabase blei smurt på såret i tre dager. Bildene viser frå venstre: Før behandling – Etter tre dager – Etter ei veke.
I dag (mars 2006) tre år etter er denne fisken ein av våre største og mest tamme fisk i dammen. Utan Orabase for hånden den gang hadde det truleg ikkje fått ein så heldig utgang.