Ichtyophonus

Vatn | Symptom | Bakterier | Parasitter | Sopp | Virus | Karantene
Sopp: Saprolegnia | Branchiomyces | Dermocystidium | Ichtyophonus

Denne soppen er ikkje så synleg og derfor ikkje lett å oppdage. Fisk som er hardt angrepne har hud som føles som sandpapir. Soppen kan også angripe indre organ. Ved obduksjon kan ein sjå mange små gråkvite kuler opp til 0,5 mm store. Under mikroskop kan ein sjå at desse er fulle av sporer. Ichtyophonus øydelegg ofte sømjeblæra så fisken mister balansen. Ingen effektiv kur.