Branchiomyces

Vatn | Symptom | Bakterier | Parasitter | Sopp | Virus | Karantene
Sopp: Saprolegnia | Branchiomyces | Dermocystidium | Ichtyophonus

Denne soppen bryt helst ut i varme dammer (20-25 grader), forurensa og med lav pH (±6). Soppen er ikkje naturleg i vatnet og er difor mykje sjeldnare enn Saprolegnia. Den vert også kalla gjelleråte då den sitter ved gjellene og øydelegg desse. Den kan ha dødelighet på heile 50% på få dagar.

Behandling med formalin og malakitt grøn for fisk som ikkje har for store gjelleskader.