SVC

Vatn | Symptom | Bakterier | Parasitter | Sopp | Virus | Karantene
Virus: Lymphocystis | Carp Pox | KHV | SVC

Spring Viraemia of Carp er eit Rhabdovirus som kun slår ut karper. Dette skjer helst om våren i dammer med mykje fisk etter ein stressande vinter og temperatur under 18 grader.

Symptom er svak fisk og gjerne mørkare i fargen enn normalt. Balanseproblem, pusteproblem, oppblåst mage, blødninger i hud og gjeller. Dødelighet mellom 30% til 90% innen nokre få veker.

Ingen effektiv behandling finnes. Det er forbudt å innføre koi frå land med SVC. Ved påvisning av SVC utbrudd vil du bli pålagt av Mattilsynet å avlive all gjenlevende fisk og desinfisere dammen grundig.