Parasitter

Vatn | Symptom | Bakterier | Parasitter | Sopp | Virus | Karantene
Parasitter: Flagellater | Ciliater | Sporozoa | Trematoder | Ormer | Lus

Ei gruppe av ulike organismar som leve i (endoparasittar) eller på (ektoparasittar) ein større vertsorganisme som dei kan skade.
Mange parasittar er enkle, eincella og mikroskopiske. Andre kan tydeleg sjåast og kan bli ganske store. Ikkje alle parasitter er dødeleg for fisken, men dei kan vera ei plage og hvis dei formerer seg i store mengder kan dei lett drepe fisk. Husk alltid å ha ny fisk i karantene hvis du er usikker på selger for å unngå problem med parasitter! Også nye vannplanter kan ha med seg parasitter! Desinfiser. Ellers kan både frosk, padder og fugler spre parasitter så å unngå parasitter heilt er ikkje så lett. Hvis ein mistenkjer angrep av parasitter så skal ein identifisere dei i mikroskop for å kunne velge rett behandling. Dei fleste parasitter er synlege med 40X forstørrelse. Først må ein ta ei avskrapning frå huda til fisken der parasittene er. Litt om dei ulike gruppene av parasitter: Protozooer flagellater: Eincella (protozoer) organismer med minst ein svingtråd (flagell) som brukes til bevegelse og å feste seg til fisken. Protozooer Ciliater: Eincella (protozoer) organismer med flimmerhår (cilier) som brukes til bevegelse.