Aeromonas

Vatn | Symptom | Bakterier | Parasitter | Sopp | Virus | Karantene
Bakterier: Aeromonas | Pseudomonas | Flexibacter | Mycobacterium

Aeromonas hydrophila og Aeromonas salmonicida.

Infeksjoner frå bakterier

Aeromonas hydrophila er skyld i dei fleste tilfella av bakteriell død hos koi. Bakterien vert satt i samenheng med fleire sjukdommar på koi som Infectios Abdominal Dropsy, Carp Erythrodermatitis, Hemoragisk virusseptikemi (VHS, Egtvedtsjuke) og Spring Viremia, Rhabdovirus er og satt i sammenheng med aeromonas.
Denne bakterien veks i temperatur frå 5 til 37 grader. Bakterien er naturleg i vatnet og under normale forhold vil den ikkje skade koi. Men får den ein anledning til angrep som ved f.eks. sår eller skader på huda til koi kan den bli farleg.

Ser ein fisk med sår så ta den straks ut av dammen. Meir om rensing og behandling av sår finn du her. Ved meir kraftige angrep der aeromonas går inn i dei indre organ på fisken er det einaste som virker injeksjon av antibiotika. Kloramfenikol har vist seg effektiv. På menneske brukes kloramfenikol tabletter kun til behandling av meget alvorlige infeksjoner forårsaket av bakterier som ingen andre antibiotika virker mot. Virkestoffet kloramfenikol hindrer bakteriene i å bygge opp sine celler, slik at deres formering stanses, og kroppens eget infeksjonsforsvar dreper så bakteriene. Dei færraste av oss har tilgang til Kloramfenikol og det er dessuten ikkje veterinær medisin. Det har også kort holdbarhet, men kan frysast ned. Ein må vise forsiktighet ved håndtering av Kloramfenikol. Den kan gi oss et syndrom som gjer at vi ikkje lenger produserer visse typer blodceller. Og ein skal vel helst dyrke fram og identifisere bakteriene før behandling. Dette for å unngå overdreven bruk av antibiotika som igjen kan føre til resistens. Ofte er det imidlertid liten tid og behandling må starte straks. Eit breispektra antibiotikum er då ofte løysinga i ein desperat situasjon.

Korleis sette sprøyte på fisken:
Dosen er 40mg pr. kg fisk. Ha et kar med vatn på ei god vekt. Skriv opp vekta og ha fisken opp i karet. Skriv opp og trekk frå.
Sett sprøyta i buken midt mellom analåpning og gattfinnene. Litt til side for sentrum. Vinkelen ikkje større enn 45 grader.
Kloramfenikol er veldig effektiv hvis det er rett bakterie. Hvis ikkje det er bedring etter behandling i max 3 dager gå over til behandling med Baytril som fungerer på ein beslekta bakterie Pseudomonas. Ellers fortsett behandlingen 5-7 dager.

Ein kan gje medisinen oralt gjennom munnen. Ein gummislange føres da ned i magen og medisin blanda med mat føres gjennom slangen og ned i magen. Meir om dette her.Doseringa 50-100 mg pr kilo pr. dag i 5-7 dager. Det kan være nødvendig å bedøve fisken.

Aeromonas salmonicida

Furunkulose er en bakteriell sykdom forårsaket av Aeromonas salmonicida ss salmonicida. Bakterien finnes både i saltvann og ferskvann, og smitter flere fiskearter bl.a. gullfisk. Smitten kan overføres direkte mellom fisk, eller indirekte via hov e.l. Bakterien minner mykje om Aeromonas hydrophila, men trives best i 20 grader og veks ikkje i 37 grader. Furunkulose lagar djupe sår. Den kan komme inn i fisken via gjeller, hud. munn og anus. Den kan også overførast til koiegg via foreldre (vertikal smitte)

Døende og død fisk smitta med Aeromonas salmonicida skiller ut 100.000 – 1.000.000.000 bakterier pr. time. Vesken i en furunkulosebyll inneholder ca. 10.000 dødlige doser pr. gram materie!

Tegn på furunkulose
Fisk som er smitta treng ikkje ha synlege forandringar. Død/døande fisk vil imidlertid som regel vise tegn på sjukdom:
Byller med ketchup-liknande innhald. Byllane kan være dekka av intakt hud, eller det kan ha gått hull som avdekker eit djypt sår.
Blødninger i hud.
Blødninger (prikker/ streker) evt byller i kjøttet.
Blødninger på svømmeblæren og andre organer.

Ved heftigt angrep må ein ofte behandle heile dammen med antibiotika. Injeksjon, sårbehandling og antibiotika i foret.
Hvis ein oppdagar furunkulose i starten kan tilførsel av probiotika hjelpe. Probiotika er ein miks av ufarlege bakterier og gjer at det vert eit konkurranseforhold etter næring;. Probiotika kan også brukast som forebyggande.
Til familien Vibrionaceae hører foruten slekten Vibrio bl.a. også slektene Aeromonas og Plesiomonas. Dette er mikrober som alle har sitt viktigste reservoar knyttet til brakk- og saltvann i tempererte, men særlig i tropiske områder. Dei finnes derfor ikkle endemisk i Norge, men kan importerast.

Alternativ behandling med Aquafuran (kjøpes i zoobutikken).