Flexibacter

Vatn | Symptom | Bakterier | Parasitter | Sopp | Virus | Karantene
Bakterier: Aeromonas | Pseudomonas | Flexibacter | Mycobacterium

Flovobacterium Columnaris

Flovobacterium Columnaris (Flexibacter columnaris):

Flexibacter, Flovobacterium, Flavobacterium spp Bakteriell kaldtvanns sykdom, bakteriell gjelle sykdom og columnaris sykdom. del av gruppen myxobacteria. Kjent som munnråte, finneråte, bomullsmunn sykdom, bomull sykdom.
Synleg bakterie som lange tråder som heng på fisken eller i vatnet. På nært hold ser bakterieansamlingene ut som sopp. Og av den grunn vert dette ofte feilbehandla som ein soppinfeksjon. Første angrep ofte framme på ryggfinnen. Det utvikler seg sår. Munn er også utsatt fordi den lett kan få skader og dermed kan bakterien feste seg.

Det er ein gramnegativ bakterie. Trives i hardt vatn, høg pH og er ikkje å påvise i vatn med pH under 6.0. Den er og sjelden i reint vatn og reine dammer. Den dreper fort, spesielt i varmt vatn. Utbrudd ved temperatur over 15 grader. Ein kan få store tap og store skader f.eks. på munn ved sein behandling. Hvis ein har bakterieangrep i veldig kaldt vatn er det ein slektning Cytophaga psychrophilia. Dei er begge greie å behandle med antibiotika som oksolinsyre og tetracycline i foret. Injeksjon med Baytril.

Behandling oksolinsyre og Tetracyklin i maten. Oksolinsyre er ein av dei få antibiotica som går inn i fisken gjennom vatn.

Ein meir akutt form av Flovobacterium Columnaris er derimot vanskeleg å behandle fordi den ofte er resistent mot antibiotika. Denne gå på gjellene og fisk dør innan 10 dagar. Symptom er dårleg matlyst og innsunkne auge. Anna behandling er Bad i Badbenzalkonium klorid (desinfiseringsmiddel) Cloramine T, acriflavine og kobbersulfat. Av bad i antibiotika er 5kg salt og 1-2 gram nitrofurantoin i 1000 liter for 7-10 dager. Korttidsbad i 4 timer med nitrofurantoin 5-10 gram pr. 1000 liter. Mengde medisin avhenger av vanntemperatur. Varmt vann trenger mindre enn kaldere vann. Alternativ langtidsbad med 3-5 gram Oksytetrasyklin og 5 kg salt til 1000 liter. Korttidsbad med Oksytetrasyklin: 25 gram pr. 1000 liter vann i 4 timer. Langtidsbad i oksolinsyre (5 gram) + salt (5 kg) i 10 dager. Alt regnet ut for 1000 liter.