Anestesi

Vatn | Symptom | Bakterier | Parasitter | Sopp | Virus | Karantene
Karantene: Sårbehandling | Salt | KP | Anestesi | Antibiotika | Injeksjon

Anestesi av fisk kan ein bruke ved injeksjonar, skraping, undersøking av gjeller, sårbehandling, avliving m.m.
Det er ikkje nødvendig, men kan være praktisk når fisken er stor og vanskeleg å holde i ro. Prøv om du klarer å holde den i et vått håndkle. Dekk hode til.
Enkelte meiner fisken føler smerte, mens andre hevder det motsatte. Uansett er det viktig at fisken er såpass roleg at ein kan utføre det ein skal uten at det er ei fare for fisken.
OBS! Som nybegynner er det lett å overdosere slik at ein mister fisken. Så vær nøye med dosering.

Eit godt middel for koi er Nellikolje. Spør på apoteket. Eit anna anestesimiddel er Phenoxythol som du finn på nettbutikken.

Ein plasserer fisken opp i eit kar eller bøtte med nok vatn til å dekke fisken.
Dosering;
Ein har i 5-10 dråper nellikolje pr. 4 liter vatn. Etter 10-15 minutt er fisken klar til behandling. Pass på.
Det kan hende den ruller over. Frå dette punkt må ein handle raskt for å unngå overdose, flytt fisken over i nytt vatn og start behandlingen der.
Det tek 10-15 minutt før fisken kjem seg. Hold fisken på rett kjøl etter behandling. Ikkje slepp fisken før den er heilt fin og kan sømje fritt.
Erfaring med Phenoxythol.
Fisk på 20-25 cm med anbefalt dosering Phenoxythol blei bedøva i 3 minutt. Dei var då roleg og i ferd med å miste balansen. Så tatt ut og injeksert med antibiotika. Dei fleste klarte seg fint uten hjelp etterpå. Dette var ein lett bedøving kun for å roe ned fisken. Dette er greit ved enkel behandling som injeksjon, skraping for mikroskopi, sårbehandling m.m. Ved kirurgiske inngrep som fjerning av svulster o.l. må dei gå lenger enn 3 minutt.

Bakdeler ved bruk av full bedøvelse er at fisken nesten ikkje puster mens det står på. Dette medfører ei opphoping av CO2 i blodet og mangel på oksygen.
Det er difor viktig å ha god lufting før og etter.

Når så fisken er bedøvd start behandling straks. Hvis fisken kun skal skrapast så ikkje bruk håndkle for då tørker du vekk mange parasitter. Legg fisken tilbake i vatnet mellom kvar skraping.